Jaktradioen.net - Si din mening!

For å laste opp en talemelding må du ha en mikrofon koblet til datamaskinen, eller ha en datamaskin med innebygd mikrofon.
Denne løsningen bruker Java, som er gratis og kan lastes ned ved å trykke her. Følg instruksjonene på siden som kommer opp for installasjon.

Gjør følgende for å laste opp din talemelding:

  1. Når du er klar, trykk på "Record" og si din melding inn i mikrofonen.
  2. Når du er ferdig med å snakke, trykk "Stop".
  3. Hør igjennom meldingen din ved å trykke på "Play"; om du ikke er fornøyd kan du ta opp meldingen pånytt (gå til punkt 1 igjen).
  4. For å laste opp meldingen slik at jaktradioen.net får tilgang til den, trykk på "Send".