Ansvarsfraskrivelser

Jaktradioen.net tar ikke ansvar for eventuelle tap eller skader av noe slag som følge av informasjon hentet fra Jaktradioen.net eller tilhørende forum. Vi gir ingen garantier for råd hentet fra Jaktradioen.net eller noen av dens annonsører. Bruk derfor det du leser her med fornuft og vær sikker på at du holder deg innenfor lovens grenser når du spiller.